Hoppa till textinnehållet

Jämför kortförsäkringar

Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser. Betal- och kreditkorten innehåller dessutom en köpförsäkring för extra trygghet när du handlar kapitalvaror. Tabellen visar en översiktlig jämförelse av de försäkringar som är kopplade till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.

  Bankkort (gäller alla bankkort förutom Ung) Betal- och kreditkort Mastercard
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar 90 dagar
Betalningsvillkor
Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.
Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish Kortbetalning
(Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.)
Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Resestartskydd    
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
  Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Personförsening/Ankomstförsening
Personförsening

Om du blir försenad till din destination.
6 timmar (schablon): 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 400 kr/person
5 000 kr/familj
6 timmar (schablon): 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 800 kr/person
7 200 kr/familj
Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto)

Outnyttjad aktivitet    
Bagageskydd    
Självriskeliminering hyrbil
Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts självrisken med maximalt:
  Max 10 000 kr
Självriskskydd bilbärgning och assistans    
Akut sjukdom och olycksfall    
Olycksfallsförsäkring – invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

64 år eller yngre:
200 000 kr - 400 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 200 000 kr

64 år eller yngre:
375 000 kr - 750 000 kr

65 år eller äldre:
200 000 kr - 400 000 kr

Olycksfallsförsäkring – dödsfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

Sjukhusersättning    
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr Max 10 000 kr
Ansvarsskydd (privatansvar)    
Strejkskydd    
Försäkringsgivare och villkor Europeiska ERV, villkor (pdf) Europeiska ERV, villkor (pdf)
Köpförsäkring – när du shoppar    
Prisskydd
Ger dig mellanskillnaden tillbaka om du hittar motsvarande vara senare till ett lägre pris. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
  Max 15 000 kr
Prisskillnad: minst 300 kr
Allrisk
Försäkrar mot förlust genom stöld, brand eller skada förorsakad av olycka. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
  Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt:
20 000 kr/vara
200 000 kr/inköp
400 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr
Evenemangsavbeställningsskydd    
Förlängd garanti
Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år.
  20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet
Förlust av nyckel    
Tankning fel bränsle    
Akutservice i hemmet    
Europeiska ERVs vägassistans    
Försäkringsgivare och villkor   Europeiska ERV, villkor (pdf)
Betalningsskydd betal- och kreditkort    
Betalningsskydd
Trygghet vid ett plötsligt inkomstbortfall.
  Tillval för 0,6 % av utestående skuld
Försäkringsgivare och villkor   AmTrust villkor (pdf)
  Bankkort
(gäller alla bankkort förutom Ung)
Sölvesborgskort Sölvesborgskort VIP
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Kompletterande reseförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar Vid tur och retur resa 60 dagar
Vid tur och retur resa 60 dagar
Betalningsvillkor
Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt och resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.
Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish Kortbetalning
(Minst 75% av resans totala kostnad ska betalas med detta kort.)
Kortbetalning
(Minst 75% av resans totala kostnad ska betalas med detta kort.)
Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
  Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

6 timmar: 2 000 kr/försäkrad
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 3 000 kr/försäkrad
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto)

6 timmar: 2 000 kr/försäkrad
6 000 kr/kort

ytterligare
48 timmar: 3 000 kr/försäkrad
10 000 kr/kort

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

Självriskskydd Tanka fel   Upp till 3 000 kr/skada.
Tankning betald med kortet.
Upp till 3 000 kr/skada.
Tankning betald med kortet.
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr

Max 10 000 kr Max 10 000 kr
Försäkringsgivare och villkor Europeiska ERV, villkor Solid försäkring, villkor
Solid försäkring, villkor