Huvudkontor

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm
08-617 99 00

Till Tre Kronors webbsida

Omprövning av ett skadeärende

Tre Kronor Kundombudsmann omprövar slutliga beslut i skade- och försäkringsärenden.

Vardagar 09:00 - 12:00
Telefon 020-65 52 53

Personskador

Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm

Kundombudsmannen

Tre Kronor Försäkrings Kundombudsman
106 60 Stockholm